Tankeveven


Straum
desember 2, 2010, 14:31
Filed under: Resten | Stikkord: ,

Burde straumprisar vere overlatt til marknadskreftene?

Eg berre spør, eg.

Advertisements


Tatt på senga 2
desember 2, 2010, 11:16
Filed under: Luft, Miljø | Stikkord: , ,

I dag er kommunen sjokkerte igjen. Korleis det er mogleg skjønar ikkje eg. Og ja, datokøyring er eit tiltak ein vil unngå, det rammar vilkårleg og er ikkje noko kjekt. Likevel – dei testa ut alt anna i fjor, ingenting anna fungerte. Sidan det har dei ikkje innført nokon langsiktige tiltak som kunne ha betra situasjonen og gjort slik at dei unngjekk datokøyring i år. Så kvifor skal dei berre vente, og ikkje våge å gjere det einaste tiltaket som fungerer på kort sikt?

I to dagar no har det lyst raudt på forureingsmålingane. Det skal det visstnok ikkje gjere meir enn 18 timar i løpet av eit år. Bergen er allereie langt i minus etter i fjor.

I går gjekk eg og frøkna frå Danmarksplass til Haukeland, og oppdaga at me bur på ingen måte der det er verst. Då gjekk me gjennom ei skodde av dårleg luft, og klea våre lukta sterkt av bål og trafikk då me kom heim. Korleis kan politikarane vere overraska to dagar på rad?

Det er òg fascinerande at eit av krisetiltak er at BKK skal skru av oljefyrane rundt Danmarksplass, og at borettslag må klare seg med elektrisk kraft, samtidig som dei for å spare straum tek straumen frå andre, som då må fyre med oljefyr. Vil ikkje seie at Møhlenpris er så veldig stor avstand frå Danmarksplass.

Oppdatert: Etter møtet i dag fann dei ut at det var best å gjere ingenting, for det kjem kanskje vind, og var berre 1,5 dagar igjen til helg. Kva gjer vel nokre dagar frå eller til med farlige tilstandar?

Pengar er altså viktigare enn livskvalitet, som vanleg hos Bergen byråd.Handskriving og slikt
november 3, 2010, 09:59
Filed under: Resten | Stikkord: , ,

Stakkars små studentar, er ikkje lett å skrive for hand. Ok, eg er kanskje litt streng med desse nye studentane som eg synes berre sutrar. Dei har ikkje skrive noko for hand på mange år, men eg meiner likevel dei har eit litt snevert syn.

  • Det er faktisk utruleg viktig at ein ikkje juksar på eksamen, og det bør vere så vanskeleg som mogleg. Det er vanskeleg å gjennomføre på pc, særleg med fleire hundre i same rom.
  • Det er likt for alle – det vil difor ikkje gå utover din karakter, frå eit normalfordelingsperspektiv, at di innlevering er litt dårlegare enn den hadde vore på pc. Sensor veit òg at det er skilnad på pc og handskriving.
  • Mange eksamenar etterkvart vert heimeeksamen, nokre er munnleg, nokre er mappeeksamenar, så det er ikkje slik at dine handskrivingsferdigheiter avgjer di universitetskarriere.
  • Om du har behov for det får du skrive på pc.

Studvest har tydelegvis ein agenda, det verker som dei har bestemt seg for at PC er greia. Eg lurer på kva resten av studentane tenkjer, dei som Studvest ikkje snakkar med? Er pc på eksamen og podcast av forelesninger dei viktigaste sakene for  studentar i dag?Likestilling
september 23, 2010, 12:12
Filed under: Resten | Stikkord: ,

I høve Lysbakken sitt forslag om å utvide pappapermisjonen, og kvinnepanelet sitt forslag om å tredele, er det mange debattar i kommentarfelta. Dette er den beste kommentaren eg har lest hittil i dag:

Jeg synes jeg ser for meg mannen min stelle barn og hus og jeg på jobb. Det ville vært meget dyrt for oss, vi ville i såfall hatt hushjelp eller «ryddehjelp» i vårt hjem om ikke jeg skulle slite meg ut om kveldene. Lørdager, søndager , helligdager og ferier har i alle år vært slitsomme for meg p g a rotet hans. Også bleieskift og babystell da. Han er verdens snilleste mann, veldig snill og omsorgfull med barna, men der stopper det. Han passer best i sin jobb. Dette er gudskjelov ikke aktuelt lenger, familien er stor nok, men jeg føler at noe blir trukket nedover hodet på oss nordmenn nå. Det neste blir vel at fedre skal føde.

Det er jo fantastisk! Kva tidsepoke kjem ho frå?Økonomi
september 14, 2010, 22:57
Filed under: Resten | Stikkord: ,

I Noreg er utdanningssystemet gratis. Stort sett i alle fall. Om det framleis skal vere slik vert diskutert i Aftenposten i dag.

– Det er skikkelig urettferdig at vi må betale for utdannelsen vår, mens andre studenter får den gratis, sier BI-student Kari Øye Nilsen (23), som studerer siviløkonomi.

Vel, har ho tenkt på at ho går på ein privatskule?

Ja. Det ser ut som dei har tenkt på det. Planen til rektoren på BI er slik for å finansiere skulane:

Private og statlige skoler gis samme støtteordninger fra staten. I tillegg må skolene bidra med egne midler, som de tar inn gjennom å satse på videre- og etterutdanning.

Det skal altså ikkje vere eit skilje mellom privat og offentleg, og alle studentar i Noreg skal betale 30.000 kroner i året for å studere. Kva er greia med det? Dei meiner at det uansett er folk som har pengar som tek utdanning. Så då kan dei like gjerne fjerne høve til å studere for dei som ikkje har pengane.

Og tilbake til BI. Treng ein alle desse økonomane? Det er mange utdanningsmoglegheiter innan økonomi gratis i Noreg i dag. NHH, universiteta, fleire høgskular. Treng me fleire økonomar enn dei? Kan ikkje alle desse menneska med interesse for tal bli naturvitarar eller ingeniørar?

Privatskule er eit tilleggstilbod. Det er godt mogleg me treng fleire studieplassar i Noreg i dag. Er svaret å tvinge alle til å betale for studieplassen sin?Gåver
september 14, 2010, 10:36
Filed under: Resten | Stikkord: ,

Are Kalvø om gåvesaka.

Andre parti vil nok også komme med sine innspel til nytt regelverk. SV vil sannsynligvis fremje eit forslag om at politikarar berre kan ta imot gåver laga av kunstnarar frå minoritetsgrupper som har fått skikkelig betalt for kunsten sin. SP vil berre akseptere gåver produsert utanfor hovudstaden i det aktuelle landet. Høgre vil som nemnt berre akseptere stygge gåver, og FrP vil berre ta imot fat. Eventuelt vil FrP gå inn for å fjerne heile problemet ved at norske politikarar sluttar å ha kontakt med utlendingar.

Godt sagt. Og nok sagt om den saka.Bygyr?
juni 2, 2010, 12:03
Filed under: Resten | Stikkord: ,

Gebyr er tydelegvis eit vanskeleg ord. I denne BT-artikkelen har dei klart i alle fall tre ulike måtar.

«Nå har de økt begyrene igjen». Står på BT-framsida.
«Gybyrene doblet på tre år». Står øvst i artikkelen.

Men dei klarar det til slutt, og overskrifta er slik: «Norwegian har økt gebyrene – igjen».

Moromoro.