Tankeveven


Ver snill med Danmarksplass
november 23, 2010, 10:30
Filed under: Resten | Stikkord: , ,

Oppfordring frå kommunen:

  • La bilen stå om du har anledning til det – reis kollektivt.
  • Unngå vedfyring om du kan klare deg med annen oppvarming.
  • Praktiser kameratkjøring i stedet for én person i hver bil.

Me fyrar ikkje (me har så gamal ovn at det kan me ikkje drive med i desse tider), me køyrer ikkje og tek nesten ikkje buss heller. Likevel er det oss det går utover, oss som bur på Danmarksplass. I gata vår er det nesten like mange bilar på dagtid som på kveldstid, det er altså ikkje dei lokale som startar det her. Så me held fram med å fryse både inne og ute, medan luftkvaliteten vert verre grunna matpakkekøyrar frå Fana, handlingslamma politikarar og elendig byplanlegging.

Byplanlegging ftw.

Advertisements


Livet på sykkel
oktober 27, 2010, 00:05
Filed under: Resten | Stikkord: , , ,

København var fantastisk, og syklinga var fantastisk. Det er fint å kome tilbake til BIFF og leilighet og katt og venar, men ikkje til dårlege sykkel-Noreg og artiklar som denne i Aftenposten, om korleis Oslo prioriterer bilar framfor syklar. Kommentarane til artikkelen er dei vanlege provoserande kommentarane, der ingen av dei som kommenterer ein gong er einige om dei vil at syklistane skal sykle på fortauet eller i vegbana, og meiner at det er syklistane si eiga skuld at det er utrygt og at dei må slutte å skifte mellom fortau og vegbane – ikkje mangel på tilrettelegging. Fascinerande nok.

Jeg sier som så ofte før: Det er ikke syklister generelt som er problemet. Ei heller bilister generelt. Problemet er idioter generelt – og det er for mange av dem.

Det er ein kommentar eg kan seie meg einig i. Eg meiner òg at desse to kommentarane er med å vise kva som gjer at bilistar og syklistar tydelegvis ikkje forstår kvarandre:

Innlegg:
Jeg ser daglig syklister som stopper for rødt lys. Jeg selv stopper alltid for rødt lys, med unntak av noen enkelte steder hvor sensorene ikke virker for sykkel.
Det er ikke bygget sykkelveier i Norge. Det er bygget gang/sykkelstier. Disse er for gående og syklister, men ferdes det gående der skal man holde gangfart. Hvis man skal sykle raskere enn ca. 6km/t har man ikke annet valg en å sykle i veibanen hvis man skal følge trafikkreglene. I veibanen er det enkelte steder sykkelfelt som bilene ikke har lov å kjøre i. Hver eneste dag ser jeg biler som vrenger inn i sykkelfeltet og bruker dette til forbikjøring. Nesten daglig er det parkere biler i sykkelfeltet. Dette til tross for vegrafikkloven sier

«Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen. «

Svar:
Om det heter gang og sykkelvei eller sykkelvei, hva er forskjellen? Omtrent like stor som på hest eller gamp.

Det er også litt patetisk da du skriver at sykkelister kan ikke bruke disse da fartsgrensen er 6 km. Når i alle dager ble sykkelister opptatt av å holde trafikkregler da? Mitt inntrykk at sykkelister tror trafikkregler bare er for bilister og at de selv kan gjøre hva de vil.
Derfor mener jeg at bilister og sykkelister må behandles likt, og er det sykkelbane eller gang og sykkelbane da for å bruke dine navn må det bli påbudt for sykkelister å bruke disse, og at en sykkelist ikke bruker disse skal straffes på samme måte som en bilist som bruker gang og sykkelbanen i stedet for veien

Trur han siste her treng ei lita realitetsoppdatering når det gjeld høve til å bruke sykkel til transportmiddel. Eg føretrekk faktisk syklistar som utset seg sjølv for fare ved å sykle i vegbanen framfor syklistar som utset born og mjuke fotgjengarar i fare ved å sykle på fortau. For om ein må sykle i gåtempo er ikkje sykkel akkurat eit godt transportalternativ.

Eg er så lei av konflikta mellom dei ulike trafikantane, og lei av å vere totalt mindreverdig og sikta mot frå begge kantar når eg er syklist. Såg filmen Bogotá Change på BIFF, om Bogotá i Colombia som vart heilt endra i løpet av ni år med to ulike ordførarar. Dei bygde mange mange kilometer med sykkelvegar og fine fortau, og oppgraderte kollektivtransporten, fordi alle skulle vere og kjenne seg like mykje verdt, anten ein hadde bil, sykkel eller var til fots. Dit kunne gjerne norske politikarar tatt seg ein tur. Eventuelt berre til København.Ferje
juni 27, 2010, 21:33
Filed under: Resten | Stikkord: , , ,

Lenge sidan sist. Eg har vore på vakre Sunnmøre, kost meg mellom fjell og fjord. Gitt livet mitt til VØR og plassert resten i nokre kasser og posar.

I dag tok eg buss tilbake, på turen tek eg mange ferjer. Eg tenkte å presentere mitt ferjetriks:

Av dei som går ut av bilane og bussane og inn på ferja skal mange på do. Og alle stiller seg foran dei første doen dei ser. Ved å gå i ca 30 sekund til finn eg alltid ein do der det er ingen kø. Eller berre éin person. Då slepp eg å kaste vekk mykje tid i kø, tid eg kunne brukt på å lese. Det gjer eg berre på ferjene. Så eg føler meg like smart kvar gong eg går dei metrane ekstra.

På tysdag skal sommarferien halde fram. Eg, frøkna og syklane våre skal ta toget i eit døgn. Det vert kjekt!Stille
mai 21, 2010, 12:34
Filed under: Resten | Stikkord: , ,

Når eg bur på Danmarksplass og elles oppheld meg  på Høyden, så er det aldri stille. Det hadde gjort seg med litt stille av og til. Om eg ikkje høyrte ein einaste bil til dømes.
Det hadde vore fint.

Eg gler meg til semesteret er over og oppgåva levert, då skal eg finne meg ein stad det er stille. Eg og Frøkna og syklane våre.
Det vert fint.Master og sykkel
mai 6, 2010, 12:49
Filed under: Master, Resten | Stikkord: , ,

Eg er mislukka masterstudent for tida, men det gir meg i alle fall tid til å lese ting på internettet.

I dag har eg mellom anna blitt fascinert av gruppa «Ta en sykelist med døra dagen»* på facebook. På ca to døgn har denne fått  1143 medlem, eller personar som «likar» den. Då eg søkte på «syklist» fann eg i tillegg gruppene «For oss som hater syklister i veibanen», med 1874 medlem, og «Vi som misliker syklister på offentlige veier!!!», med  2981 medlem. I tillegg til mange andre grupper om «dumme» syklistar, men dette var dei med flest medlem.

Dei fleste av desse viser til at det er gang- og sykkelveg like ved. Så tenkjer eg at dei bør vere glade for at raske syklistar ikkje syklar på fortaua borna brukar til skulen. Men det slår meg at dei sikkert køyrte borna til døra,  så det hjelper ikkje. Eg meiner ein syklist som syklar raskt er høfleg når han syklar i vegen, då han heller set seg sjølv i fare i kampen mot dei store bilane, enn å køyre på dei menneska som framleis går stader, og enno ikkje har gjort seg avhengige av metallklossen «bil».

MEN, eg er glad for at det tydelegvis er blitt eit engasjement hos bileigarar som ein har sett lenge hos syklistar, nemleg ønskje om eigne sykkelvegar. Det er ikkje akkurat som om syklistane  ønskjer å sykle rett foran bilar som helst vil køyre 80, og opne døra si på deg.

Såå, tilbake til oppgåva.

*Skrivefeilen er forøvrig kommentert, med spørsmål om ein sykelist er ein syklist som er «syk». Svaret til dette var: «de fleste syklister er syke i huet ihvertfall :P»