Tankeveven


Livet på sykkel
oktober 27, 2010, 00:05
Filed under: Resten | Stikkord: , , ,

København var fantastisk, og syklinga var fantastisk. Det er fint å kome tilbake til BIFF og leilighet og katt og venar, men ikkje til dårlege sykkel-Noreg og artiklar som denne i Aftenposten, om korleis Oslo prioriterer bilar framfor syklar. Kommentarane til artikkelen er dei vanlege provoserande kommentarane, der ingen av dei som kommenterer ein gong er einige om dei vil at syklistane skal sykle på fortauet eller i vegbana, og meiner at det er syklistane si eiga skuld at det er utrygt og at dei må slutte å skifte mellom fortau og vegbane – ikkje mangel på tilrettelegging. Fascinerande nok.

Jeg sier som så ofte før: Det er ikke syklister generelt som er problemet. Ei heller bilister generelt. Problemet er idioter generelt – og det er for mange av dem.

Det er ein kommentar eg kan seie meg einig i. Eg meiner òg at desse to kommentarane er med å vise kva som gjer at bilistar og syklistar tydelegvis ikkje forstår kvarandre:

Innlegg:
Jeg ser daglig syklister som stopper for rødt lys. Jeg selv stopper alltid for rødt lys, med unntak av noen enkelte steder hvor sensorene ikke virker for sykkel.
Det er ikke bygget sykkelveier i Norge. Det er bygget gang/sykkelstier. Disse er for gående og syklister, men ferdes det gående der skal man holde gangfart. Hvis man skal sykle raskere enn ca. 6km/t har man ikke annet valg en å sykle i veibanen hvis man skal følge trafikkreglene. I veibanen er det enkelte steder sykkelfelt som bilene ikke har lov å kjøre i. Hver eneste dag ser jeg biler som vrenger inn i sykkelfeltet og bruker dette til forbikjøring. Nesten daglig er det parkere biler i sykkelfeltet. Dette til tross for vegrafikkloven sier

«Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen. «

Svar:
Om det heter gang og sykkelvei eller sykkelvei, hva er forskjellen? Omtrent like stor som på hest eller gamp.

Det er også litt patetisk da du skriver at sykkelister kan ikke bruke disse da fartsgrensen er 6 km. Når i alle dager ble sykkelister opptatt av å holde trafikkregler da? Mitt inntrykk at sykkelister tror trafikkregler bare er for bilister og at de selv kan gjøre hva de vil.
Derfor mener jeg at bilister og sykkelister må behandles likt, og er det sykkelbane eller gang og sykkelbane da for å bruke dine navn må det bli påbudt for sykkelister å bruke disse, og at en sykkelist ikke bruker disse skal straffes på samme måte som en bilist som bruker gang og sykkelbanen i stedet for veien

Trur han siste her treng ei lita realitetsoppdatering når det gjeld høve til å bruke sykkel til transportmiddel. Eg føretrekk faktisk syklistar som utset seg sjølv for fare ved å sykle i vegbanen framfor syklistar som utset born og mjuke fotgjengarar i fare ved å sykle på fortau. For om ein må sykle i gåtempo er ikkje sykkel akkurat eit godt transportalternativ.

Eg er så lei av konflikta mellom dei ulike trafikantane, og lei av å vere totalt mindreverdig og sikta mot frå begge kantar når eg er syklist. Såg filmen Bogotá Change på BIFF, om Bogotá i Colombia som vart heilt endra i løpet av ni år med to ulike ordførarar. Dei bygde mange mange kilometer med sykkelvegar og fine fortau, og oppgraderte kollektivtransporten, fordi alle skulle vere og kjenne seg like mykje verdt, anten ein hadde bil, sykkel eller var til fots. Dit kunne gjerne norske politikarar tatt seg ein tur. Eventuelt berre til København.

Advertisements


Glede
oktober 22, 2010, 19:50
Filed under: Resten | Stikkord: , , ,

Når me reiser til København medan det er BIFF, og finn ut at det er filmfestival i Køben òg! I tillegg til at det er ein superkul by og me bur i ein leilighet midt i sentrum med to syklar tilgjengeleg og brukar alle pengane våre på god mat i butikkane fordi dei har så utruleg mykje godt og skal kjøpe med oss så mangt tilbake til gamle Noreg.

Og skal møte fleire gode venar og ei mor og ete god mat og sjå film og handle ting og oppleve og nyte byen i fleire dagar til.Skeiv film
juli 22, 2010, 23:34
Filed under: Resten | Stikkord: , ,

Me er vel tilbake frå ferie, og det var kjekt. Skal riktignok ha ein liten svertekampanje mot Sortland camping, men det får kome seinare. Her i Bergen har eg dårleg internett og mykje regn, det har difor blitt mykje dvd-sjåing. Mest på Skins, men me er snart ferdige og treng noko nytt. Me tenkte å fylle på homobiblioteket, og har funne mange filmar som kan vere aktuelle.

Har du sett nokon av desse og kan anbefale eller fråråde?

 • Nina’s heavenly delights
  Itty Bitty Titty Committee
  Same Sex Parents
  Producing Adults
  XXY
  Butch Jamie
  Treading Water
  A Love To Hide
  It’s In The Water
  Tru Loved
  Pourquoi Pas Moi?
  Round Trip
  Saving Face
  The Investigator
  Sugar Sweet
  The Incredibly True Adventures Of Two Girls In Love
  A Family Affair
  All over me
  Allt om min buske
  A Love to Keep
  Better Than Chocolate
  Between Two Women
  Be With Me
  Chinese Chocolate
  Clara’s Summer
  Die Boxerin
  Drool
  Floored by Love
  Go Fish
  Happy Endings
  Jack and Diane