Tankeveven


Bildeling
mai 3, 2011, 14:52
Filed under: Luft | Stikkord: , ,

Kanskje me skal endre kampanjestrategi?


Advertisements


Bergen by
februar 9, 2011, 10:21
Filed under: Luft, Miljø | Stikkord: , , ,

«Bergen skal gå fra adskilte sovebyer til lokalsamfunn med egen identitet.»

Endeleg skjer det litt i Bergen. Forhåpentlegvis i alle fall. Eg skjønar ikkje korleis planlegginga av denne byen har gått føre seg? Alle må køyre og borna må busse – sjølv i folketette og barnefulle område må dei busse til skulen. Det burde vere eit utgangspunkt for utbygging av nye byggefelt at born flest skal gå og sykle til skulen, i alle fall på barneskulen.

Dei voksne derimot må køyre, sidan bussane brukar dobbelt så lang tid til byen, og ein har jo ikkje tid til å kaste vekk livet sitt på buss når ein har alternativ. Det skjer jo dessutan ingenting i bydelane – sidan bustadar, arbeidsplassar, butikkar og kulturtilbod er plassert langt frå kvarandre, i staden for å blande ulike aktivitetar og lage aktive bydelar og nærmiljø.

Eg håpar på reformering av Bergen som by. For det er jo så fint her.Sjukehus og distriktspolitikk
november 12, 2010, 10:35
Filed under: Resten | Stikkord: , ,

Av og til likar eg kommentarfelta. Dette er ei av dei anledningene. Eg forstår ikkje kvifor absolutt alt skal handle om pengar. Sidan det har kome nye reglar som krever at dei må tilsetje fleire spesialistar på fødeavdelingane vil dei heller legge ned Volda og gjere det til fødestove, og oppgradere Ålesund. Det skal då bli tryggare for alle. Det eg ikkje skjønar er korleis det kan vere tryggare for dei som soknar til Volda å få born hos ei fødestove, enn på den betre avdelinga som er der i dag, men som ikkje er like bra som det reglane krever at det no skal bli. Om nedbygging er konsekvensane av nye reglar, så er det vel ikkje godt for nokon.

Dette gjeld jo heller ikkje berre fødeavdelingane – dei vil gjere det same med akuttmottaket. Samtidig som Helse Vest legg ned det meste som skjer nord for Førde i deira region, vil Helse Midt legge ned det meste som skjer sør for Ålesund i deira region. Så då vert det eit fint lite hol på midten.

Om det vert nye fylkeskilje nokon gong håpar eg Møre og Romsdal vert delt på midten. Trur Sunnmøre har meir å bidra med på Vestlandet enn i Midt-Noreg, der skjønar dei i alle fall litt meir av infrastrukturen. Er ikkje berre berre å legge ned aktivitetar når det er fjordar og fjell alle vegar.

Det skal seiast at eg ikkje veit alt om sjukehusdebatten på Sunnmøre, sikkert mykje viktig eg burde setje meg inn i. Det eg veit er at eg ikkje synes pengar alltid skal vere den ultimate målestokken, og at samfunnsøkonomane sine nytte-kostnadsanalysar må vurderast. Er det bra at alle verdiar skal reknast om til økonomiske verdiar?Postkort og moderne forelesninger
oktober 7, 2010, 09:28
Filed under: Resten | Stikkord: ,

Ved Universitetet i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU er det starta ein kampanje for at studentar skal kreve meir «moderne» forelesninger.  Ein postkortkampanje. Dei meiner undervisninga er lik som den var for 60 år sidan, og illustrerer dette ved å vise to bilete av ein mann som underviser på tavla, eit gammalt og eit nytt bilete. Dei vil at studentar skal levere postkort til forelesarane, og krysse av på ein eller fleire av fem forslag:

  • podcast av forelesninger
  • skriftleg eksamen på PC
  • problembasert læring
  • aktiv bruk av internett i undervisninga
  • involverande undervisning

Eg likar ikkje denne kampanjen.
Eg føler den set fokus på feil ting når det handlar om studiekvalitet. Og at den ikkje ser at det faktisk har vore endring. Svært mykje endring, dei siste 60 åra. Men eg treng litt betre argument for å vere i mot den. Har du nokon?Cap & trade
september 20, 2010, 15:51
Filed under: Resten | Stikkord: , ,

Kan ein løyse klimautfordringane innan det kapitalistiske systemet? Det lurer eg ofte på.

Her nokon andre som lurer på noko liknande: Cap & trade. Historia om karbonhandel – ei «løysing» for å få ned CO2-nivået i atmosfæren som allereie er i bruk. Moro.

Eg likar Story of stuff-sida. Om du går inn dit og ikkje har sett den før, sjå gjerne vidoen om flaskevatn òg. Den er verdt det.Gåver
september 14, 2010, 10:36
Filed under: Resten | Stikkord: ,

Are Kalvø om gåvesaka.

Andre parti vil nok også komme med sine innspel til nytt regelverk. SV vil sannsynligvis fremje eit forslag om at politikarar berre kan ta imot gåver laga av kunstnarar frå minoritetsgrupper som har fått skikkelig betalt for kunsten sin. SP vil berre akseptere gåver produsert utanfor hovudstaden i det aktuelle landet. Høgre vil som nemnt berre akseptere stygge gåver, og FrP vil berre ta imot fat. Eventuelt vil FrP gå inn for å fjerne heile problemet ved at norske politikarar sluttar å ha kontakt med utlendingar.

Godt sagt. Og nok sagt om den saka.Kjøtt
september 8, 2010, 12:58
Filed under: Resten | Stikkord: , ,

Hurra! Ein veganer som har innsett at det kanskje ikkje er å vere veganer som er svaret, men eit fornuftig forbruk av kjøtt og animalske produkt. George Monbiot i The Guardian. Lenkja er funne via Virrvarr.

Dette har eg vore einig i lenge, og trur eg vil lese boka han refererer til, Meat, A Benign Extravagance. Sjølvsagd er det mykje gale med landbruket slik det er i dag. Sjølvsagd burde dyr ha det betre, og menneske ete mindre kjøtt for å få brukt meir matjord på menneskemat enn dyremat. Dette er likevel ikkje uforeinleg med å ete kjøtt, egg, smør, alle animalske produkt som er viktig for oss, og gode. Det er ikkje akkurat betre for matjord og energiintensiteten å plante soya.

Dette kan koplast saman med utsegnet frå Utviklingsfondet om at det er småskalajordbruk som skal redde verda. Eg har trua!